Condicions d'ús del lloc web de TALLERS A.MIQUEL, S.L.

TALLERS A.MIQUEL, S.L. i Linde Material Handling Ibèrica, SA verifica i actualitza contínuament la informació continguda en les seves pàgines web. Tot i el màxima cura aplicat, és possible que les dades canviïn durant el lapse transcorregut entre cada comprovació. Per tant, l'empresa no pot assumir responsabilitat o garantia sobre l'actualitat, correcció i integritat de la informació facilitada. El mateix s'aplica a totes les altres pàgines web a les quals es remet mitjançant hipervincles. Ni TALLERS A.MIQUEL, S.L., ni Linde Material Handling Ibèrica, SA no és responsable del contingut de les pàgines web a les que s'accedeixi a través de tals enllaços.

Així mateix, TALLERS A.MIQUEL, S.L. i Linde Material Handling Ibèrica, SA es reserva el dret a modificar o completar la informació facilitada.

El contingut i l'estructura de les pàgines web de TALLERS A.MIQUEL, S.L. i de Linde Material Handling Ibèrica, SA estan protegits per drets de propietat intel·lectual. La reproducció d'informació o de dades, en particular la utilització de textos, fragments de text o material gràfic, requereix la prèvia autorització per part de TALLERS A.MIQUEL, S.L. i / o Linde Material Handling Ibèrica, SA Les notes de premsa i altres documents identificats com públics poden utilitzar-se en comunicacions públiques.