A. Miquel ofereix els productes connect de Linde per a la gestió de flotes de carretilles.

Carretilles connectades
Carretilles connectades

Tecnologia per a la gestió de flotes de carretilles a A. Miquel

Descobreixi les possibilitats que connect ofereix als carretons Linde Material Handling. Comunicació, interrrelación, treball coordinat, eficiència per a cicles de treball repetitius i un llarg etcètera. A Miquel és especialista en l'assessorament i instal·lació de les solucions connect de Linde.

Els sistemes connect es basen en la presència de sensors, sistemes, es de comunicació i programari de control i informació per aconseguir que les flotes de carretilles siguin controlades pels gestors que actuen sobre els processos en temps real.

A més, Connect permet augmentar l'eficiència dels carretons presentant resultats de millora en empreses de tots els sectors i en qualsevol tipus de planta, independentment de les dimensions de la flota, o bé de si es tracta de vehicles nous o existents o d'equips de altres fabricants.

Tecnologia per a la gestió de flotes de carretilles a A. Miquel

Solucions connect: el camí cap a la flota de carretilles intel·ligent

Els sistemes de gestió de flotes connect compten amb tres blocs d'implantació:Les funcionalitats, el programari i el maquinari.

Alguns avantatges de connect

  • La solució connect de Linde Material Handling ha estat una revolució per a les empreses que desitjaven automatitzar els seus fluxos de treball, sense renunciar als vehicles que estaven operatius.
  • Connecta, al funcionar mitjançant l'aplicació de sensors, transmissors i programari es tracta d'una solució vàlida per a totes les empreses.
  • Els dispositius connect es poden aplicar en carretilles de la marca Linde i d'altres marques
  • .Els sensors connect funcionen tant en vehicles nous com en carretilles antigues.
  • La tecnologia connect de Linde és vàlida per a tot tipus d'empreses, independentment del sector o de les dimensions de la flota.

Solucions connect: el camí cap a la flota de carretilles intel·ligent

Maquinari, programari i funcions 'connect'

Li pot interessar

Taller de reparació i manteniment

L'empresa A. Miquel allotja el taller oficial de Linde Material Handling a Lleida, Tarragona i Andorra, i ofereix el servei oficial de manteniment i reparació per a carretilles i transpaletes de la marca.

Servei tècnic i de seguretat

A. Miquel és proveïdor del servei d'Inspecció Tècnica de Seguretat (ITS) per a carretilles, transpalets i vehicles de magatzem a Lleida, Tarragona i Andorra, ajustada a la Nota Tècnica de Prevenció (NTP) 715 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball.

Recanvis originals

Rebi el recanvi oficial Linde a 48 hores gràcies a que A. Miquel forma part de la xarxa de distribució de peces de recanvi originals Linde Material Handling a Lleida, Tarragona i Andorra. Recanvis per a carretons elevadors, transpaletes i apiladors Linde.