formacio-amiquel

Cursos i formació de carretillers

A. Miquel imparteix formació a conductors de carretilles.

Cursos i carnet de carretillers a A. Miquel

La gradual especialització dels llocs de treball i els avenços normatius en matèria de seguretat fan que la formació dels conductors professionals, més enllà d'un requisit, esdevingui una garantia per al millor acompliment. L'empresa A.Miquel és extremadament conscient d'això i, per aquest motiu té la formació com un dels elements definitoris del seu desenvolupament: sigui mitjançant cursos de diferents nivells per a conductors de carretilles, com amb les seves accions de Responsabilitat Social Corporativa, focalitzades , la majoria d'elles, en l'àmbit de la formació professional.

A Lleida, Tarragona i Andorra, les accions formatives que desenvolupa A.Miquel es basen en el desenvolupament de cursos en una base troncal de la qual formen part les competències en prevenció en riscos laborals, en conducció eficient i segura en totes les condicions i en el coneixement al detall dels vehicles de manutenció, centrant-se en les carretilles.

2017-03-08_Linde0868

Carnet de carretiller

15x22--07

Es realitza mitjançant accions individuals, però també a través de grups d'empresa, A.Miquel participa en la formació d’equips de conductors de carretilles. Una correcta capacitació és una garantia perquè els fluxos de treball es desenvolupin de la manera més segura possible i amb els mínims contratemps.

És important assenyalar que l'empresa té, en matèria de seguretat en el treball, una responsabilitat legal a complir i, com a agent implicat en el manteniment d'una estructura empresarial forta, A.Miquel ofereix cursos de formació i actualització per carretillers en base a dues accions formatives diferenciades:

  • Conductors sense experiència: curs de 24 hores, amb teoria i pràctiques.
  • Conductors amb experiència: curs de 20 hores, amb teoria i pràctiques.

Els continguts en els quals es basa aquest pla formatiu sorgeixen de les recomanacions de la V.D.M.A. (Federació Alemanya de Fabricants de Maquinària i Equips) i es poden desenvolupar a les instal·lacions d'A Miquel o bé es poden impartir directament a les instal·lacions del client.

Formació certificada de conductor de carretilla

Les cursos de formació per a carretillers que ofereix A. Miquel permet obtenir el certificat que acredita la consecució i capacitació de l'operari. Així mateix, en el transcurs de les sessions formatives es distribueix material pedagògic de referència en matèria d'aptituds de conducció i maneig i en prevenció de riscos.

Desitjo més informació
formacion-amiquel-mollerusa

Formació per a transpaletes manuals elèctriques

pallet_stacker-L10_L12-4135

A més de la formació per obtenir el carnet de carretillers, A. Miquel també ofereix cursos per a personal que treballa amb vehicles de manutenció de maneig manual, com les transpaletes manuals elèctriques.

Per què és important comptar amb una preparació en el maneig de transpaletes?

Les transpaletes són vehicles de manutenció àgils, altament estesos que, en molt casos signifiquen el primer contacte de molts professionals que treballen en logística i magatzems amb el sector de la conducció de vehicles de manutenció. Per aquest motiu, sol existir un gran desconeixement pel que fa a mesures de seguretat, comportament i maneig eficient que es refereix.

Les empreses que formen als seus professionals en el maneig de transpaletes manuals aconsegueixen, entre d'altres:

  • Major eficiència en els fluxos de treball.
  • Reduir el nombre d'incidències amb la càrrega o amb els equips.
  • Capacitar en la detecció de fallades de funcionament, cosa que allarga la vida útil dels vehicles.

A.Miquel realitza accions de formació sobre transpaletes a Lleida, Tarragona i Andorra.

Li pot interessar

Taller de reparació i manteniment

L'empresa A. Miquel allotja el taller oficial de Linde Material Handling a Lleida, Tarragona i Andorra, i ofereix el servei oficial de manteniment i reparació per a carretilles i transpaletes de la marca.

Servei tècnic i de seguretat

A. Miquel és proveïdor del servei d'Inspecció Tècnica de Seguretat (ITS) per a carretilles, transpalets i vehicles de magatzem a Lleida, Tarragona i Andorra, ajustada a la Nota Tècnica de Prevenció (NTP) 715 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el treball.

Recanvis originals

Rebi el recanvi oficial Linde a 48 hores gràcies a que A. Miquel forma part de la xarxa de distribució de peces de recanvi originals Linde Material Handling a Lleida, Tarragona i Andorra. Recanvis per a carretons elevadors, transpaletes i apiladors Linde.